Läckagesökning i tryckluftssystem sänker kostnaden för elförbrukningen i en anläggning och i många fall är det en betydande sänkning. Många industriella anläggningar har idag stora energiförluster i form av läckande och föråldrade tryckluftssystem. Så åtgärder för att minska dessa energiförluster är av stort intresse för det företag som vill minska sina kostnader och sin miljöpåverkan.

Läckagesökning i tryckluftssystem är en lönsam åtgärd

Läckagesökning i tryckluftssystem

Ett tryckluftssystem består av ett antal skarvar, tryckluftsuttag, ventiler och så vidare. Vid alla dessa övergångar är det vanligt med läckage. Det är inte ovanligt att ett tryckluftssystem kan ha 20-40% förluster på grund av läckage. Varför införande av regelbundna rutiner för läckagesökning för att minska läckage är viktiga åtgärder som också snabbt blir lönsamt.

Som ansvarig för en tryckluftsanläggning är det självklart att ha som målsättning med en så hög systemverkningsgrad som möjligt för att kunna minimera användningen av energi i alla delar av anläggningen. Energieffektiv utrustning är viktigt då inköpskostnaden för apparater och utrustning som drivs av el, som till exempel kompressorer, kan utgöra så lite som 10 procent av totalkostnaden under utrustningens livslängd. Resterande 90 procent är i huvudsak elkostnader.

Läckagesökning i tryckluftssystem

Förutom att läckage orsakar högre el-energikostnader ger det också driftstörningar. Läckage orsakar tryckfall vilket gör att den utrustning som skall drivas av systemet kan fungera sämre. Systemet försöker ju också kompensera för tryckfallet vilket ger ökat slitage på anläggningen och då framför allt på kompressorn, vilket leder till ökat underhåll. Lokalisera och täta tryckluftläckage ofta och regelbundet. De allra flesta tryckluftssystem läcker och även ett litet läckage kan generera stora energiförluster, enligt Energimyndigheten.

Effektivt hjälpmedel för läcksökning

Med en ljudkamera som SoundCam Ultra kan man snabbt och exakt lokalisera läckage i ett tryckluftssystem. Om Du undrar hur man använder en ljudkamera för läckagesökning i tryckluftssystem, se sidan ”Läcksökning”.

Vad har du för behov?

Vi kan erbjuda dig tre olika alternativ:.