Uppdrag

läckagerapport

Vi utför våra läckagesökningsuppdrag under dagtid, dvs under pågående drift. Produktionen i fabrik eller anläggning påverkas alltså inte av vårt besök.

läckage etikett

Varje läckage dokumenteras:

  • Uppmärkning – en etikett sätts upp vid varje läckage (där det är möjligt). Varje läckageetikett numreras och märks upp på en planskiss av anläggningen. Planskissen tillhandahåller ni.
  • En slutrapport upprättas där en summering görs av uppskattat totalt läckage och kostnad samt att varje läckage dokumenteras med bland annat bild och läckageuppgift, se bild.

Kostnad

Vi tillämpar pris per timme + en ”startavgift”.

Ni betalar för den tid (timmar) det tar att utföra läckagekontroll, märkning och dokumentation.

Att ”scanna” ledningar, kopplingar och ventiler går relativt fort med en ljudkamera. Är det däremot många läckage som skall dokumenteras kan den tiden bli betydande, speciellt om det är omständligt att komma åt och sätta fast läckageetiketter.

Kontakta oss

Använda nedanstående kontaktinformation eller kontakta mig, Conny Falk, direkt.

akustisk kamera

e-post: hej(at)faleco.se

telefon: 031 – 294210

Företagsadress:

Faleco AB
Hängpilsgatan 5
426 77 Västra Frölunda

Org.nr: 559000-3173

https://www.faleco.se/

.